ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Archive

แต่งประโยคภาษาอังกฤษ

แต่งประโยคภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง

หลังจากที่เราได้เรียนรู้ชนิดของคำต่างๆ ในภาษาอังกฤษไปแล้ว ต่อมาเรามามาเริ่มแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันนะครับ ซึ่งบทความนี้จะมาสอนพื้นฐานในเรื่องของการแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันนะครับ ในเรื่องของการแต่งประโยคนั้นจะประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆ
apple_singular-_plural

เอกพจน์ (singular) และพหูพจน์ (plural) คืออะไร

บทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเจ้าคำว่าเอกพจน์ (singular) และพหูพจน์ (plural)กันนะครับ ในการเรียนแกรมม่าในภาษาอังกฤษนั้นสองคำนี้ถือได้ว่ามีวคมาสำคัญมากลเยนะครับซึ่งความสำคัญของมันนั้นเดี๋ยวผมจะพูดถึงในตอนท้ายๆของบทความกันนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่าเอกพจน์ (singular) และพหูพจน์ (plural)กันก่อนเลยนะครับ
Type of Noun

คำนามทั่วไป(Common Noun) และคำนามเฉพาะ(Proper Noun) คืออะไร

สวัสดีครับเพื่อนๆ บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำนามทั่วไป (Common Noun) และคำนามเฉพาะ (Proper Noun) กันนะครับ บทความก่อนหน้านี้เราได้ทำความรู้จักในเรื่องของคำชนิดต่างๆกันไปแล้วนะครับ ซึ่งในบทความนั้นเป็นการบอกถึงชนิดคำต่างๆโดยภาพรวมนะครับ สำหรับบทความนี้จะมาเจาะลึกในเรื่องของคำนามกันนะครับ
parts of speech

ชนิดของคำในภาษาอังกฤษหรือส่วนประกอบของคำ (Part of Speech)

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องของแกรมม่าภาษาอังกฤษหรือหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื่องต้นกันนะครับ ซึ่งบทความนี้จะกล่าวถึงประเภทของคำหรือชนิดของคำในภาษาอังกฤษครับว่าคำชนิดไหนคืออะไร แล้วหน้าที่ของคำแต่ละชนิดแต่ละหน้าที่นั้นมันเอาไว้ทำอะไร