resume สมัครงาน Archive

writing Resume

หลักการเขียน resume ภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างและคำแปล

สวัสดีครับเพื่อนๆ บทความนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการเขียน resume หรือที่เราเรียกกันว่าจดหมายแนะนำตัวในการสมัครงาน ซึ่งในการเขียนจดหมายแนะนำตัวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยนะครับ การที่เราต้องมาเขียนสิ่งต่างๆเกี่ยวกับตัวของเราเองนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติส่วนตัว