A BIT ENG EP.2 Archive

A BIT ENG Ep.2

รายการ A BIT ENG ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษกับคำว่า Purpose (จุดมุ่งหมาย)

สวัสดีครับรายการ A BIT ENG ตอนที่สองนี้กับคำสั้นๆ ที่สำคัญยิ่งคือคำว่า Purpose ซึ่งมีความหมายว่า จุดมุ่งหมาย ครับ ในส่วนนของเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นอย่างไรนั้นก็ลองรับชมกันได้เลยนะครับ