แต่งประโยค Archive

แต่งประโยคภาษาอังกฤษ

แต่งประโยคภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง

หลังจากที่เราได้เรียนรู้ชนิดของคำต่างๆ ในภาษาอังกฤษไปแล้ว ต่อมาเรามามาเริ่มแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันนะครับ ซึ่งบทความนี้จะมาสอนพื้นฐานในเรื่องของการแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันนะครับ ในเรื่องของการแต่งประโยคนั้นจะประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆ