อังกฤษในชีวิตประจําวัน Archive

English in daily life

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

สำหรับการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนั้นแบ่งออกได้เป็นหลายๆกลุ่มตามความเหมาะสมในการใช้งานรวมไปถึงสามารถแบ่งได้ในโอกาสต่างๆในการใช้งาน สำหรับบทความนี้จะพูดถึงการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆในชีวิตประจําวัน สำหรับบทความนี้จะเน้นไปทางด้านการพูดภาษาอังกฤษ