วันภาษาอังกฤษ คําอ่าน Archive

7-days-of-the-week

คําศัพท์วันภาษาอังกฤษทั้ง 7 วันพร้อมคําอ่านและคำแปล

บทความนี้จะเป็นเรื่องของคำศัพท์วันภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเรื่องของวันในภาษาอังกฤษบทความนี้ผมจะบอกเป็นวันภาษาอังกฤษทั้ง 7 วันนะครับ ซึ่งคำศัพท์หมวดหมู่นี้เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแน่นอนครับ ตัวอย่างของการใช้งานคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ก็เช่นการถามว่าเมื่อวานวันอะไร