รูปแบบการเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ Archive

time

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไรให้ถูกต้อง ?

ในเรื่องของการการเขียนวันที่ภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เรานั้นใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยมากๆ เรื่องหนึ่งเลยนะครับ ว่าว่าจะเป็นการเขียนวันที่ภาษาอังกฤษในตอนที่เข้าเรียนในห้องเรียนหรือเขียนบันทึกที่ต้องใช้การบันทึกในแต่ละวัน ซึ่งถ้าในภาษาอังกฤษนั้นการเขียนวันที่ส่วนมากจะนิยมเขียนอยู่ 6 แบบ