พูด สู้ๆ ภาษาอังกฤษ Archive

คำศัพท์สู้ๆ ภาษาอังกฤษ

สู้ๆ ภาษาอังกฤษ พูดหรือเขียนอย่างไรได้บ้าง ?

สู้ๆ ภาษาอังกฤษเป็นอีกคำที่เพื่อนๆนั้นอยากจะบอกเพื่อนๆว่า “สู้ๆ” ในสถานการณ์ต่างๆ แต่ติดที่ว่าสู้ๆ ภาษาอังกฤษนั้นเขาเขียนหรือพูดกันอย่างไรให้สื่อสารกับเพื่อนหรือชาวต่างชาติให้เข้าใจว่าเรากำลังจะบอกเขาว่าสู้ๆด้วยภาษาอังกฤษ มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ