บอกลาภาษาอังกฤษ Archive

Farewell

การบอกลาภาษาอังกฤษ (Farewell) ในโอกาสต่าง พร้อมคำอ่านและคำแปล

บทความที่แล้วเราได้พูดถึงการทักทายเป็นภาษาอังกฤษกันไปแล้วนะครับ ซึ่งบทความนี้จะเป็นเรื่องของการบอกลาภาษาอังกฤษซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นคำบอกลาจะใช้คำว่า Farewell ในภาษาไทยนั้นเวลาเราลาจากกันก็มักจะมีคำพูดต่างๆที่ว่า ลาก่อนนะ ลาละนะ แล้วเจอกันใหม่นะ เป็นต้น