ทำแฟ้มสะสมผลงาน Archive

The Best Portfolio

แฟ้มสะสมผลงาน ทำอย่างไรให้เข้าตากรรมการสอบสัมภาษณ์ ?

บทความนี้จะมาบอกถึงเรื่องของการทำแฟ้มสะสมผลงานที่ว่าเราจะทำหรือออกแบบแฟ้มสะสมผลงานอย่างไรให้เข้าตากรรมการกันนะครับ ซึ่งบทควมนี้จะบอกถึงแนวทางในการทำ Portfolio นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ