ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ Archive

parts of speech

ชนิดของคำในภาษาอังกฤษหรือส่วนประกอบของคำ (Part of Speech)

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องของแกรมม่าภาษาอังกฤษหรือหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื่องต้นกันนะครับ ซึ่งบทความนี้จะกล่าวถึงประเภทของคำหรือชนิดของคำในภาษาอังกฤษครับว่าคำชนิดไหนคืออะไร แล้วหน้าที่ของคำแต่ละชนิดแต่ละหน้าที่นั้นมันเอาไว้ทำอะไร