ขอบคุณภาษาอังกฤษ Archive

thank_you

ขอบคุณภาษาอังกฤษ (Thank You) พร้อมคำแปลและตัวอย่างการใช้งาน

คำว่าขอบคุณภาษาอังกฤษนั้นมีรูปแบบการเขียนที่เรานั้นสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบ ส่วนในเรื่องของการนำไปใช้นั้นส่วนใหญ่จะเวลาที่ใครทำอะไรให้เรา ซาบซึ้งใจ จนอยากจะกล่าวคำขอบคุณให้ผู้รับรู้สึกถึงว่า เราเนี่ยแสนจะซึ้งในน้ำใจของเค้าซะจริง ๆ  แต่อยากจะ Speak English ให้มันเก๋ไก๋ ฟังแล้วดูเพราะจับใจ