กินข้าวหรือยัง Archive

กินข้าวหรือยังเป็นภาษาอังกฤษ

กินข้าวหรือยัง ภาษาอังกฤษเขียนหรือพูดอย่างไร ?

กินข้าวหรือยังภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนนั้นไม่รู้ว่าจะพูดหรือถามฝรั่งยังไงซึ่งสำหรับคำว่ากินข้าวหรือยังภาษาอังกฤษนั้นเป็นเสมือนคำถามที่เป็นวัฒนธรรมของไทยเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาศึกษาไปพร้อมๆ กันนะครับว่าคำว่า “กินข้าวหรือยังภาษาอังกฤษ” นี้เราจะถามว่าอย่างไร