ชนิดของคำในภาษาอังกฤษหรือส่วนประกอบของคำ (Part of Speech)

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องของแกรมม่าภาษาอังกฤษหรือหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื่องต้นกันนะครับ ซึ่งบทความนี้จะกล่าวถึงประเภทของคำหรือชนิดของคำในภาษาอังกฤษครับว่าคำชนิดไหนคืออะไร แล้วหน้าที่ของคำแต่ละชนิดแต่ละหน้าที่นั้นมันเอาไว้ทำอะไร เรื่องของประเภทของคำนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับ ในการที่เราจะเริ่มเรียนหรือเริ่มศึกษาเกียวกับภาษาอังกฤษ ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องนั้นผมจะขอยกตัวอย่างประโยคเป็นภาษาไทยกันก่อนเลยนะครับเพื่อที่เพื่อนจะได้ลองนำมาเปรียบเทียบกันให้มันดูง่ายยิ่งขึ้นประโยคง่ายๆนะครับที่ผมนั้นจะยกตัวอย่างขึ้นมานั้นคือ “แมวตัวน้อยกินปลาทู” นี่เป็นประโยคประโยคหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งเราสามารถแบ่งชนิดของคำเป็นภาษาไทยได้ดังนี้

แมว เป็น คำนาม ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค

ตัวน้อย เป็นคำวิเศษ ทำหน้าที่ขยายคำนามคำว่า “แมว”

กิน เป็นคำกริยา ทำหน้าที่แสดงการกระทำของ ประธาน

ปลาทู เป็น คำนาม ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค

จะเห็นว่ารูปแบบประโยคของภาษาไทยนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยใช่ไหมหละครับ ภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันครับ คำแต่ละคำนั้นมีชนิดของตัวมันเอง ซึ่งคำๆนั้นก็จะมีหน้าที่ของมันด้วยเช่นกันครับบทความนี้จะมากล่าวถึงชนิดคำต่างๆ ในภาษาอังกฤษนะครับ ในส่วนของเรื่องการเจาะลึกในหน้าที่หรือวิธีการใช้นั้นเดี๋ยวผมจะสอนในบทความต่อๆ ไปนะครับ ชนิดของคำในภาษาอังกฤษมี ดังนี้

1.คำนาม(noun) คือคำที่เราใช้แทนชื่อ หรือ สิ่งต่างๆรอบตัวเรา เช่น cat, man, rain เป็นต้น

2.คำสรรพนาม (pronoun) คือคำนามที่เราใช้แทนคำนามในข้อ 1.เพื่อหลีกเลี่ยงการพูดซ้ำๆ เช่น he, she, it, they, him, her เป็นต้น

3.คำกริยา (verb) คือคำที่ใช้แสดงอาการต่างๆ ตัวอย่างเช่น walk, kiss, smile เป็นต้น
4.คำคุณศัพท์ (adjective) คือ คำที่ทำหน้าที่ขยายบอกหรือรายละเอียดเกี่ยวกับคำนาม เช่น back, busy, sexy เป็นต้น

5.คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) คือคำที่ทำหน้าที่ขยายบอกหรือรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ verb, adjective หรือ adverb ด้วยกันเอง เช่น quickly, very, too เป็นต้น

6.คำบุพบท (preposition) คือ คำที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมคำนามหรือสรรพนามเข้ากับคำอื่นๆในประโยค เช่น on, in, before เป็นต้น

7.คำสันธาน (conjunction) คือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคเข้าด้วยกันเช่น and,but, or เป็นต้น

8.คำอุทาน (interjection) คือคำที่ไม่ได้มีความหมายตรงๆ แต่เป็นคำที่แสดงถึงอารมณ์ หรือสื่อถึงความรู้สึก เช่น Oh!, Ahh!, Umm! เป็นต้น

สำหรับชนิดหรือประเภทของคำทั้ง 8 ชนิดนี้ จะมีที่สำคัญที่สุดนั้นมีอยู่ 3 ชนิดนะนะครับคือ คำนาม คำสรรพนาม และคำกริยา เหตุผลนั่นก็เพราะว่าคำนามและคำสรรพนามนั้นโดยส่วนมากเราจะใช้เป็นประธาน (ผู้กระทำ) และใช้เป็นกรรม(ผู้ถูกกระทำ)ของประโยคต่างๆ ส่วนคำกริยานั้นจะใช้แสดงถึงทำอะไร อย่างน้อยๆประโยคนั้นจะต้องมีประธานและคำกริยาเพื่อบอกการกระทำนั้น ชนิดของคำที่สำคัญรองลงมานั้นคือ คำคุณศัพท์ (adjective) และคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) เพื่อใช้ขยายวคามรู้สึกต่างๆเกี่ยวกับคำของประโยค ส่วนชนิดคำอื่นๆนั้นก็จะมีความสำคัญลดลงมาแล้วแต่สถานการณ์ที่เราใช้ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆ พอจะเข้าใจถึงชนิดหรือหน้าที่ของคำกันบ้างไหมครับ ถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยในการศึกษาก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ สำหรับบทความต่อๆ ไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหน้าที่และการใช้คำแต่ละชนิดกันนะครับ

ชนิดของคำในภาษาอังกฤษหรือส่วนประกอบของคำ (Part of Speech)
4.63 (92.5%) 8 votes

Facebook Comments

Facebook Comments