แต่งประโยคภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง

หลังจากที่เราได้เรียนรู้ชนิดของคำต่างๆ ในภาษาอังกฤษไปแล้ว ต่อมาเรามามาเริ่มแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันนะครับ ซึ่งบทความนี้จะมาสอนพื้นฐานในเรื่องของการแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันนะครับ ในเรื่องของการแต่งประโยคนั้นจะประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆ นะครับนั้นคือ ภาคประทาน และภาคแสดงซึ่งทั้งสองส่วนนี้อาจจะมีการใช้คำชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้นะครับ ต่ามาเรามาดูโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด 5 รูปแบบที่เรานั้นจะนำมาใช้ในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันเลยครับ

โครงสร้างแรกสุดแสนจะ Basic เลยนะครับ

1.S-V (Subject-Verb) ในภาษาไทยก็จะหมายถึง ประทาน + กริยา ตัวอย่างของรูปแบบประโยคนี้เช่น

  • John sleeps.
  • Jill is eating.

โครงสร้างรูปแบบที่สองนะครับ

2.S-V-O (Subject-Verb-Object) เปรียบกับภาษาไทยก็ ประทาน + กริยา + กรรม โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างของการแต่งประโยคภาษาอังกฤษที่เรานั้นใช้กันบ่อนมากที่สุดก็เป็นได้นะครับ มาดูตัวอย่างของประโยคกันครับ น่าจะเห็นภาคมากขึ้น

  • I like rice.
  • She loves her job.

โครงสร้างรูปแบบที่สามนะครับ

3.S-V-Adj. (Subject-Verb-Adjective) เปรียบกับภาษาไทยก็ ประทาน + กริยา + คำวิเศษ มาดูตัวอย่างของประโยคกันครับ น่าจะเขาใจกันมากขึ้นนะครับ

  •  He is funny.
  • The workers are lazy.

โครงสร้างรูปแบบที่สี่นะครับ

4.S-V-Adv. (Subject-Verb-Adverb) เปรียบกับภาษาไทยก็ ประทาน + กริยา + คำขยายกริยา มาดูตัวอย่างของประโยคกันครับ น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ

  • Jim is here.
  • Flowers are everywhere.

และโครงสร้างรูปแบบสุดท้ายนะครับ

5.S-V-N (Subject-Verb-Noun) เปรียบกับภาษาไทยก็ ประทาน + กริยา + นาม ซึ่งโครงสร้างนี้เหมือนกับจะบอกว่าคนๆ นี้เขาเป็นใครทำอาชีพอะไร ทำงานอะไรประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของประโยคกันครับ น่าจะเข้าใจกันมากขึ้น

  • She is my mom.
  • The men are doctors.

น่าจะพอเข้าใจเรื่องของการแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันมากขึ้นนะครับ สำหรับเพื่อนๆ ที่มีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรนั้นก็สามารถสอบถามเข้ามาในเพจของเราได้นะครับ ถ้าหากว่าบทความนี้เพื่อนๆ เห็นว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์ให้เพื่อนๆ ได้เข้ามาศึกษากันนะครับ

แต่งประโยคภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง
3.87 (77.39%) 46 votes

Facebook Comments

Facebook Comments