การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่าง

สวัสดีครับเพื่อนๆครับ บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ซึ่งการบอกเวลาในภาษาอังกฤษนั้นสามารถบอกได้หลายรูปแบบเลยนะครับ ถ้าเปรียบเทียบในภาษาไทยเราก็จะมีคำมากมายหลากหลายเช่นกันใช่ไหมครับว่าจะป็น อีกสิบนาทีจะเก้าโมงแล้ว หรือ เก้าโมงสิบนาทีแล้วนะ หรือคำว่า สิบโมงครึ่งแล้วขนาดภาษาไทยยังมีรูปแบบการบอกเวลาที่หลากหลายขนาด คราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าการบอกเวลาภาษาอังกฤษนั้นจะสามารถบอกได้กี่วิธีครับ

Check-in_time

  • วิธีที่ 1.การบอกเวลาเมื่อเวลานั้นเต็มๆ ชั่วโมง เรานั้นจะใช้คำว่า “O’clock” ตามหลังเวลาที่เราต้องการจะบอกเสนอครับ เช่น

          It’s six O’clock (อิสซ ซิคซ โอ คล็อก) เวลาหกโมงเช้า หรือ เวลาหกโมงเย็น

  • วิธีที่ 2.การบอกเวลาที่มีเศษของนาทีในกรณีที่ไม่เกิน 30 นาที เราจะใช้คำว่า “past” ซึ่ง past นี้จะหมายถึงผ่านมากี่นาทีแล้ว โดยเราจะใช้คำนี้นำหน้าชั่วโมงในขณะนั้น โดยมีโครงสร้างการเขียนดังนี้ครับ

          เศษนาทีไม่ถึง 30 นาที + past + ชั่วโมงขณะนั้น

          ตัวอย่างการบอกเวลาโดยการใช้ Past เช่น
           It’s twenty-five past nine. (อิทส ทเว็นตี้ ไฟว์ พาสท์ ไนน์) ผ่าน 9 นาฬิกามา 25 นาทีแล้ว ( เวลา 9:25 นาฬิกา)
          It’s nineteen past eight. (อิทส ไนน์ทีน พาสท์ เอธ) ผ่าน 8 นาฬิกามา 19 ยาทีแล้ว (เวลา 8:19 นาฬิกา)

  • วิธีที่ 3.การบอกเวลาที่มีเศษของนาทีเกิน 30 นาที เราจะใช้คำว่า “to” ซึ่ง to จะมีความหมายประมาณว่า ถึง โดยเราจะใช้คำนี้นำหน้าเวลาที่ใกล้จถึง ซึ่งมีหลักการของโครงสร้างประโยคดังนี้

          เศษนาที่ที่เกิน 30 นาที + to + ชั่วโมงที่จะถึง
ตัวอย่างการบอกเวลาที่ใกล้จะถึงเช่น
It’s twenty to eleven. (อิทส ทเว็นตี้ ทู อีเลฟเว่น) อีก 20 นาทีจะถึงเวลา 11 นาฬิกา (เวลา 10:40 นาฬิกา)
It’s five to twelve. (อิทส ไฟว์ ทู เทวลฟ์) อีก 5 นาที จะ 12 นาฬิกา (เวลา 11:55 นาฬิกา)

  • วิธีที่ 4.การบอกเวลาที่มีเศษของนาทีเท่ากับ 15 นาที มีโครงสร้างของประโยคดังนี้ครับ

          A quarter past + ชั่วโมงในขณะนั้น
คำว่า quarter จะหมายถึง 1 ใน 4 ของนาทีทั้งหมดนะครับ ซึ่งหนึ่งในสี่ของ 1 ชั่วโมงก็คือ 15 นาทีนั่นเองครับ
ตัวอย่างของการบอกเวลา เช่น
It’s a quarter past three. (อิทส อะ ควอเตอร์ พาส ธรี) ผ่าน 3 นาฬิกามา15 นาทีแล้ว (เวลา 3:15 นาฬิกา)
แต่ถ้าหากเวลาในชั่วโมงนั้นๆ อยู่ที่ 45 นาที จะใช้ to แทน past นะครับ ความหมายก็ประมาณว่าอีก 15 นาทีถึง…
โครงสร้างของประโยคแบบนี้ก็จะเป็นดังนี้ครับ a quarter to + ชั่วโมงที่จะถึง
ตัวอย่างการบอกเวลารูปแบบนี้เช่น
It’s a quarter to six. (อิทส อะ ควอเตอร์ ทู ซอคซ) อีก 15 นาทีจะถึง 6 นาฬิกา (เวลา 5:45 นาฬิกา)

  • วิธีที่ 5.การบอกเวลาที่เศษนาทีเท่ากับ 30 นาทีเราจะใช้คำว่า “half past” ซึ่ง half past มีความหมายประมาณว่า ผ่านมาครึงชั่วโมง โดยมีโครงสร้างของการบอกเวลา ดังนี้

          Half past + ชั่วโมงในขณะนั้น
ตัวอย่างการบอกเวลาเช่น
It’s half past seven. (อิทส ฮาส์ฟ พาสท เซเว่น) ผ่าน 7 นาฬิกามา 30 นาที (เวลา 7:30 นาฬิกา)

  • วิธีที่ 6.การบอกเวลาตามตัวเลขบนหน้าปัดของนาฬิกา ซึ่งการบอกเวลาแบบนี้จะบอกเวลาได้ดังนี้

It’s tow fifteen. (อิทส ทู ฟิฟทีน) เวลา 2:15 นาฬิกา
It’s three twenty-five. (อิทส ธรี ทเว็นตี้ ไฟว์) เวลา 3:25 นาฬิกา
ในการบอกเวลานั้นเราอาจจะมีการใช้ a.m. และ p.m. ในการบอกเวลาได้ด้วยนะครับ โดยมีหลักการใช้ดังนี้ครับ
A.m. ย่อมาจากคำว่า ante meridiem
ใช้ในการบอกเวลาตั้งแต่ชั่วเวลาเที่ยวคืนจนถึงเที่ยงวัน
P.m. ย่อมาจาก post meridiem
ใช้ในการบอกเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน
ตัวอย่างที่เราจะบอกเวลาโดยใช้ a.m. หรือ p.m. ก็เช่น
9 โมงเช้า ใช้ว่า 9:00 a.m.
3 ทุ่ม ใช้ว่า 9:00 p.m.
จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 6 วิธีนะครับที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยในเรื่องของการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษนี้ก็สามารถ ทิ้งคำถามำว้ในคอมเม้นด้านล่างของบทความนี้ได้เลยนะครับ

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่าง
4.11 (82.11%) 19 votes

Facebook Comments

Facebook Comments